تبلیغات
عاشقانه های منو تو - کمی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معشوق من قسم بنامت انقدرعاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جارمیزنم که هرکس برای ابراز علاقه به معشوقش مجبور شود از کلمات من اس

کمی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 21 و 40 دقیقه و 38 ثانیه

نویسنده : nafase ♥babaii♥

براﮮ دلمـــ دعآ کنید

دلمـــ خواب بـﮯ کابوس مـﮯ خواـهد

دلمــ کمـﮯ خدا مـﮯ خوا ـهد

کمـﮯ سکوت کمـﮯ اشک کمـﮯ بهشت

کمـﮯ آغوش آسمانـﮯ و

شآید کمـﮯ مــــــــــــــــــرگ..- ـهمین..!!

 

http://hw10.asset.lenzor.com/lp/6764510-8454-l.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 21 و 41 دقیقه و 44 ثانیه