تبلیغات
عاشقانه های منو تو - عشق واقعی
معشوق من قسم بنامت انقدرعاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جارمیزنم که هرکس برای ابراز علاقه به معشوقش مجبور شود از کلمات من اس

عشق واقعی

دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 00 و 05 دقیقه و 58 ثانیه

نویسنده : محمد ...
هنوز هســــــــت!

عشق واقعی را میگویم...
خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست، درست...!
ولی یه جایی گوشه ی پاک دله بعضیا،

به دور از گناه ها و بدی ها،

هنوز هم هســــــت

عشق


دروغ بگو تا باورت کنند
آب زیرکاه باش تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش تا آزادی حس کنند
خیانتهایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند
کذب بگو تا عاشقت شوند
هر چه نداری بگو دارم
هر چه داری بگو بهترینش را دارم

اگه ساده ای . . . اگه راستگویی . . .

اگه باوفایی . . اگه با غیرتی. . . اگه یکرنگی

همیشه تنهایی رفیق . . .

برگـَـرב عِشقِ قَـבیمـے و בیریـטּِ مَـטּ

بَرگَـرב و بِگـو בوستـَتـ בآرَم

"تآ بآ پُشـتـِ בستـ چِنآטּ بَر בهآنَتـ بِڪوبَم"

تآ آرِزوے בآشتـَטּِ یــِڪ בنـבآטּ رآ بــِﮧ گـور بِبَرے

چـِﮧ بــِرِسَـב بــِﮧ مـَטּ و یــِڪ عِشقِ פـقیقـے...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 00 و 09 دقیقه و 26 ثانیه